Afscheid Toon van Hees

De voltooiing van de renovatie van ons gemeenschapshuis, waar hij enorm veel tijd en energie ingestopt heeft, was voor Toon van Heesch een goed moment om te stoppen als bestuurslid en secretaris van De Zaal. We bedanken Toon voor zijn inzet en het vele werk dat hij voor de Zaal heeft gedaan. Tijdens de jaarvergadering hadden we de nieuwe bestuursleden willen voorstellen. Vanwege het coronavirus is deze jaarvergadering niet doorgegaan.

Het nieuwe bestuur van De Zaal is:  Ilse Rutten – voorzitter  Maurice Wolters – secretaris  Henk Lomme – penningsmeester  Hans Baltissen – bestuurslid  Sjaak Sluiters – bestuurslid

De Zaal heeft betreft het secretariaat een nieuw mailadres: secretaris@gemeenschapshuisblitterswijck.nl

Voor de actuele ontwikkelingen i.v.m. het coronavirus en de mogelijkheden van De Zaal kunt u ons volgen via de website http://gemeenschapshuisblitterswijck.nl/nieuws/.

De gebruikers van De Zaal worden sowieso via de mail geinformeerd. Blijf gezond!!! Bestuur Stichting Gemeenschapshuis Blitterswijck