Vacature

Al 13 jaar wordt de administratie van “De Zaal” verzorgt door Leen
Vreede. Leen heeft aangegeven dat zij aan het einde van dit jaar
hiermee wil stoppen, hoewel wij dat jammer vinden hebben wij hier
alle begrip voor.
Voor het verzorgen van onze administratie zoeken wij een
vrijwillig(st)er die de werkzaamheden van Leen wil overnemen.
Iemand die accuraat is en na een inwerkperiode de werkzaamheden
zelfstandig kan uitvoeren. Deze werkzaamheden bestaan onder
andere uit:
 Verzorgen financiële administratie in boekhoudprogramma op
bruikleen laptop
 Opmaken, verzenden en bewaken van facturen
 Verzorgen input Loonadministratie
 Het doen van BTW kwartaal belastingaangiften
 Het verzorgen, in overleg met de penningsmeester, van
betalingen
Heb je interesse en/of vragen dan kun je contact opnemen met
Henk Lomme (06-53947347).
Voor inhoudelijke vragen kun je ook contact opnemen met Leen
Vreede (06-29544497)
Bestuur Stichting Gemeenschapshuis Blitterswijck