Een klein beetje open

Nav de versoepelingen die 14-01-2022 bekend zijn gemaakt mogen we beperkt open. Dit geldt vooralsnog alleen voor;

  • biljarters
  • Muzikanten/zangers
  • Damesgym
  • Ouderendans
  • Ook de dorpsdagvoorziening mag open;
  • ( dagbesteding, de bibliotheekfunctie, georganiseerde dagbesteding en opvang van kwetsbare doelgroepen)

Helaas moet de horeca nog gesloten blijven.

Een flesje water meebrengen is wel toegestaan

We hopen dat we na de volgende persconferentie op 25-01-2022 weer alle gebruikers mogen ontvangen en gebruik  mogen maken van de horeca

Mondmasker is verplicht!