Het parachiehuis later gemeenschapshuis  

  foto2

 

 foto nr. 2: 1945 Woonhuis  met vernielde zaal en kerk                                                                  

Op deze plaats stond reeds lang een café met zaal (foto no.1 uit ± 1900), destijds  van de fam. Goossens, later van de fam. H. Reijnders-Speijken die hier tot 1945 het bedrijf uitoefende. Door  oorlogsgeweld is het pand verwoest (foto no. 2) .

Na de oorlog werd er gezocht naar een gelegenheid  voor toneelopvoeringen en dergelijke. Deze werden meestal  door  fanfare “Moed en IJver” met de lichtmis op 2 febr. opgevoerd. Deze licht mis vond voor het eerst en in de schuur van de fam. J. Hendrixs-Thomassen aan de Beeteweg plaats en later bij de kwekerij “de Molen” in de loods.

Mede door de `Opbouwtentoonstelling’ in 1948, -49, -50 ,en  -55 kon een gedeelte van de opbrengst  gebruikt worden voor de opbouw van een nieuw  Parochiehuis dat in 1956 werd opgeleverd.  Het werd  uiteindelijk een herbouw  van de verwoeste zaal, aangevuld met de herbouw van de “Alde Schol”.

foto3

 

Gemeenschapshuis anno 1956

Alle inwoners verleenden  hand-  en spandiensten  om alles op tijd gereed te krijgen. Zelfs pastoor Berden hielp mee de pannen op het dak te leggen, zodat de zaal voor de kermis in gebruik kon worden genomen als danszaal. De eerste beheerder was de fam. A. Kusters-Hendriks.

In de jaren  1960 tot 1970 werden diverse verbouwingen uitgevoerd ,  waaronder het plafond in de zaal, het kleiner maken van het podium en een nieuwe keuken.

In 1980 krijgt het bestuur ook het beheer van de oude kleuterschool ,wat  later ´t Honk genoemd wordt.

In 1981 werd het Gemeenschapshuis aangepast met een vernieuwing  van het café,  verwijdering van de Groenekruis- kamertjes ,  vernieuwing van  verwarming en elektrotechnische installaties. In 1999 is het dak geïsoleerd en gerenoveerd.

In 2004 werd de jeugdsoos DIM in ´t Honk ondergebracht en deze werd in 2005 officieel  geopend.

In 2013 werd de vitrine gemoderniseerd. Hier wordt veel gebruik van gemaakt.

In 2015 is ‘Open Deur`  in ons Gemeenschapshuis  van start gegaan.

Sept. 2015 Wim Jochijms