Voorbereiding verbouwing Gemeenschapshuis

Eindelijk is het zover……
Voorbereiding verbouwing Gemeenschapshuis
van start

Vanaf Aswoensdag/Valentijnsdag 14 februari is “de zaal” gesloten om de voorbereidingen te treffen voor de verbouwing. Vanaf die datum zullen veel activiteiten hoofdzakelijk in ’t Honk/DIM/’t Huukske plaatsvinden.
De aanbesteding is bijna afgerond en diverse aannemers uit de regio hebben aangegeven dat ze de verbouwing in de gevraagde periode kunnen realiseren. Op dit moment is er nog niet bekend welke aannemer deze taak op zich zal gaan nemen. Het streven is om volgend jaar carnaval te kunnen vieren in een gerenoveerd gemeenschapshuis.

Alle mensen die hebben aangegeven om vrijwilligerswerk te verrichten zullen op z’n tijd ook gevraagd worden om mee te helpen. Op 14 februari wordt gestart met de eerste opruimwerkzaamheden. Houd het dorpsjournaal goed in de gaten voor de verdere activiteiten. We houden jullie op de hoogte, niet alleen via het dorpsjournaal maar ook via social media.

projectgroep MFG Blitterswijck

Heb jij al een idee voor een nieuwe naam!!! Geef dit dan door via email: info@gemeenschapshuisblitterswijck.nl