Welkom op ons
digitaal gemeenschapshuis !

Het gemeenschapshuis

  – biedt onderdak aan verenigingen, initiatiefgroepen en activiteiten. 

 –  heeft een metamorfose ondergaan de laatste jaren.

 – is alles onder één dak; de ouderen, de jeugd, iedereen door dezelfde voordeur!

 – De Zaal is de nieuwe naam na de grootscheepse verbouwing van 2018/2019

Verenigingen en
organisaties die
gebruik maken van "DE ZAAL"

Contact gegevens

Telefoon: 06-22087343
E-mail: info@gemeenschapshuisblitterswijck.nl