De zaal weer open voor verenigingsactiviteiten, onder strikte voorwaarden

 • Activiteiten/mensen van tevoren aanmelden bij Monique Wijnhoven 06-22087343 of info@gemeenschapshuisblitterswijck.nl
 • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt altijd 1,5 meter afstand van elkaar
 • Bij klachten zoals hoesten, keelpijn, verkoudheid en/of koorts blijf je thuis
 • Was vaak je handen en hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
 • Bij binnenkomst handen wassen of desinfecteren
 • Vanaf 13 jaar is het dragen van een mondkapje in de publieke binnenruimtes verplicht (dus ook in De Zaal). Ga hierbij uit van de regel zittend (aan tafel) mag het mondkapje af en bij bewegen (toiletbezoek en vertrek) op
 • Er mag maar één iemand tegelijk naar het toilet gaan
 • Activiteiten/mensen van tevoren aanmelden bij Monique
 • In binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximum aantal van 30 personen (geldt per zaal/ruimte)
 • Binnen en buiten bestaat een groep uit maximaal 4 personen van verschillende huishoudens (als ze aan een tafeltje zitten)
 • Een huishouden heeft geen maximaal aantal personen
 • Het horecagedeelte is gesloten en geldt ook voor koffie. Eigen drank meenemen en nuttigen is niet toegestaan en is overigens al een standaardregel vanuit De Zaal
 • Evenementen zijn verboden
 • Voorafgaand aan de bijeenkomst/activiteit (laten) checken of bezoekers/deelnemers verkoudheidsklachten hebben. Bij verkoudheidsklachten moet men thuis blijven.
 • Sluitingstijd is 22:00 uur

Aanvullende maatregelen voor binnensporten (biljarten, bridgen, etc.):

 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand
 • Sporten in teamverband mag met maximaal 4 personen op een afgebakende plek (dus 4 per biljart)
 • Wedstrijden zijn niet toegestaan om reisbewegingen te beperken

Als laatste nog de opmerking dat het ieder zijn eigen verantwoordelijkheid is om zich aan de regels te houden. Blijf gezond!!!